Blog Nieuws

opschortende of ontbindende voorwaarde
  • 26 januari 2024
  • #UITGELEGD

Opschortende en ontbindende voorwaarde

Wat is het verschil tussen ontbindende en opschortende voorwaarde ...

Lees meer
Vanaf 01 januari 2023
  • 01 januari 2023
  • #NIEUWEREGELGEVING

Nieuwe regels vanaf 01-01-2023

De regering heeft een aantal nieuwe regels die nu van kracht worden ...

Lees meer
afbraak woning
  • 08 december 2022
  • #btw-tarief

Lager btw-tarief voor renovatie

Een arrest van het Hof van Cassatie verscherpt de regels echter. Dat arrest stelt dat er ook sprake van nieuwbouw kan...

Lees meer
asbest verwijdering
  • 23 november 2022
  • #ASBEST

Asbest attest verplicht?

De Vlaamse regering wil alle woningen met asbest inventariseren. Ze starten bij de verkoop van gebouwen van voor 2001...

Lees meer
extra_jaar_renovatie_registratierechten
  • 25 oktober 2022
  • #REGISTRATIERECHTEN

Registratierechten bij renovatie

Wie zijn nieuwe woning grondig renoveert krijgt binnenkort drie jaar de tijd om de oude woning ...

Lees meer