Is het asbestattest verplicht?

Asbest attest

  • 23 november 2022

Verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is het attestattest of asbestcertificaat verplicht.

Die verplichting is er enkel voor gebouwen van voor 2001.
De verplichting is er voor elke verkoop.
Het asbestattest wordt opgenomen in de compromis.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken.

Hoe verloopt de asbestcontrole?

De asbestdeskundige doet een rondgang in het gebouw.
Op basis van een visuele inspectie neemt deze stalen van (onder)dak, dakplaten, pleisterwerk, isolatiemateriaal,...

De stalen van de controle worden naar een labo gestuurd.
De asbestdeskundige ontvangt de resultaten en levert een attest af.

Het resultaat

Er zijn drie mogelijke resultaten.

  • Er is geen asbest.
  • Er is asbest maar het is veilig.
  • Er is onveilige asbest.

Wil je nog meer info over asbest?

Lees meer op de website van de overheid: www.asbestinfo.vlaanderen/asbestattest/

Bron: Asbestinfo Vlaanderen