Lager BTW-tarief voor renovatie

Afbraak woning

  • 08 december 2022

Vermindering van BTW

Zeg niet zomaar renovatie met 6% BTW. Een arrest van het Hof van Cassatie maakt de regels nu strikter. Maar wat betekent dat voor jouw renovatie?

Het lager btw-tarief van 6% voor renovatie

Vooraleer elke verbouwer zijn plannen probeert aan te passen aan het verlaagd BTW-tarief moet hij het volgende weten.
Wie zijn woning renoveert, moet in veel gevallen namelijk maar 6% btw betalen op de gepresteerde werkuren en de verbruikte materialen.
Wie een nieuwbouw zet, kan hier normaal niet van genieten en betaalt in principe de volle pot: 21% btw. Dus laten veel mensen buitenmuren staan, om toch te kunnen genieten van het verlaagde BTW tarief van 6%. 

Nu zijn er strengere regels

De BTW-wetgeving definitieert op heden geen verschil tussen een verbouwing en vernieuwbouw. Voer je de werken uit op de bestaande dragende muren? Dan spreken we van een verbouwing.
Een arrest van het Hof van Cassatie verscherpt de regels echter. Dat arrest stelt dat er ook sprake van nieuwbouw kan zijn als de wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw vernieuwd of verstevigd moeten worden. En in het bijzonder als de fundering aangepakt moet worden om de uitgevoerde renovatiewerken te ondersteunen. In dat geval zou je dus geen beroep meer kunnen doen op het verlaagde tarief.

Is het misschien beter om het huis te slopen en opnieuw te bouwen?

Het verlaagde btw-tarief voor renovatie is niet te verwarren met het verlaagde btw-tarief voor afbraak en wederopbouw, waarbij je kan genieten van het 6%-tarief als je je bestaande woonst sloopt. Als je ingrijpende verbouwing niet in aanmerking komt voor het verlaagde renovatietarief, dan zou je dus mogelijk een beroep kunnen doen op de btw-verlaging voor sloop en heropbouw, ook wanneer je enkele muren overeind laat staan. 

Het verlaagde tarief voor afbraak en wederopbouw is een tijdelijke btw-verlaging in het hele land die begin 2021 werd ingevoerd en intussen tot eind 2023 is verlengd. In 32 stedelijke gebieden is er een permanente btw-­­­­ver­laging voor het slopen en heropbouwen van gebouwen.

Altijd 21% btw

Op een aantal werken en diensten betaal je als verbouwer altijd 21% btw. Zoals:

  • * de plaatsing van siervijvers, fonteinen, zwembaden, sauna’s, tuinhuizen en pool­houses;
  • * de plaatsing en levering van elektrische toestellen;
  • * de aanleg van tuinen (met uitzondering van de levering van de planten)
  • * prestaties, zoals de diensten van architecten, bouwingenieurs en veiligheidscoördinatoren

Bron: Livios