Wat is het verschil tussen een opschortende en ontbindende voorwaarde?

ondertekenen

  • 26-02-2024

In een onderhandse vastgoed verkoopsovereenkomst kunnen zowel ontbindende als opschortende voorwaarden worden opgenomen. Hier is het verschil tussen de twee:

Opschortende voorwaarde:

Een opschortende voorwaarde betekent dat de overeenkomst pas in werking treedt nadat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Bij vastgoedtransacties kan een veelvoorkomende opschortende voorwaarde zijn dat de koper een financiering moet verkrijgen voordat de verkoop definitief is.

Totdat aan de voorwaarde is voldaan, gaan de partijen niet over tot de notariële overeenkomst.

Ontbindende voorwaarde:

Een ontbindende voorwaarde betekent dat de overeenkomst van kracht is zodra deze is ondertekend, maar dat deze kan worden beëindigd als aan een bepaalde voorwaarde niet wordt voldaan.

Als een ontbindende voorwaarde niet wordt vervuld, kan een van de partijen de overeenkomst annuleren zonder verdere verplichtingen.

Bij vastgoedtransacties kan een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde zijn dat de koper het recht heeft om de overeenkomst te annuleren als hij geen bouwvergunning kan verkrijgen voor de beoogde ontwikkeling.


Kort samengevat, terwijl een opschortende voorwaarde de werking van de overeenkomst uitstelt totdat aan een specifieke voorwaarde is voldaan, verbreekt een ontbindende voorwaarde de overeenkomst als aan die voorwaarde niet wordt voldaan.

Bron: