Nieuw jaar met nieuwe regels

2023 nieuwe regels in vastgoedland

  • 01 januari 2023

De #renovatieverplichting voor woningen

Wie een woning aankoopt (een huis, appartement, studio, …) met notariële aktedatum vanaf 1 januari 2023 moet de woning binnen de 5 jaar aan een minimaal energieprestatieniveau laten voldoen.
Bij aanvang is dat label D, zowel voor een ééngezinswoning (huis) als voor meergezinsvastgoed (appartementen, studio’s en kamers).
Deze minimale energieprestatie-vereisten zal met stappen strenger worden. De koper heeft dus vijf jaar de tijd om het vereist energieniveau te halen.
Na afronding van de werken, moet er een nieuw EPC-certificaat opgemaakt worden om na te kijken of het vooropgestelde energielabel is behaald.


Nieuwe EPB-eisen in 2023 

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energieprestatienormen voldoen.
Voor vergunningsaanvragen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 voor nieuwe gebouwen voor bewoning moet een E-peil van E20 worden behaald (in plaats van E30).
Daarnaast zijn er nog wijzigingen op het vlak van het minimum aan aan hernieuwbare energie voor nieuwe gebouwen en ingrijpende renovaties.
In nieuwbouw (residentieel en niet-residentieel) is er een installatie-vereiste.
Zo moet een centrale verwarming met water als warmteafgiftemedium voorzien zijn op lage temperatuur.
De Vlaamse regering legt op dit eigenste ogenblik de laatste hand aan een nieuwe Hemelwaterverordening.
Die zal de regels op vlak van de grootte van regenwaterputten e.d. verfijnen, met potentieel een significante impact bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.Beperking indexering huurwoningen: wat in het najaar van 2023?

Huurders van energieverslindende woningen krijgen vandaag niet alleen te maken met torenhoge energiekosten, de inflatie zorgt ook voor een steigende indexering van de huurprijs.
De 3 gewesten hebben beslist om de huurprijzen op basis van het EPB-certificaat voor één jaar te beperken.
Elk gewest legt daarbij haar eigen nuances.
In het najaar van 2023 (Vlaanderen: 01 10 2023 / Brussel: 14 10 2023 / Wallonië: 01 11 2023) loopt de regeling ten einde en wordt er teruggekeerd naar de volwaardige indexatie. Bij ‘energieverslindende woningen’ mag de verloren gegane indexatie echter niet ingehaald worden.
Om dat te bewerkstelligen wordt er een ‘correctiefactor’ toegevoegd aan de indexatieformule.

Bron: CIB Vlaanderen